Dünyayı daha net duyabilmeniz için çalışıyoruz. Firmamız, işitme cihazı satışı ve uygulama konusunda 30 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından yönetilmektedir. İşitme ve konuşma bozuklukları uzmanı odyolog ve odyometristlerimiz, bilimsel test yöntemleri kullanarak işitme cihazlarının en uygun ayarlarını yapmaktadır.

 • Bursa Şube

  Altıparmak Cd. 67/A, 16050 Osmangazi/Bursa (0224) 224 14 96 (0554) 994 97 99
 • Trabzon Şube

  Kemerkaya Mh. Kunduracılar Cad, Sultan İşhanı, Ahmet Selim Teymur Sk. No:4/A, 61100 Ortahisar/Trabzon (0462) 321 31 21 (0554) 994 97 95
 • E-Posta

  İletisim@karadenizduyuisitme.com.tr

Çocuklar İçin İşitme Cihazı Seçimi ve İşitme Kaybının Sebepleri

Home Çocuklar İçin İşitme Cihazı Seçimi ve İşitme Kaybının Sebepleri
By: Karadeniz Duyu İşitme / Mart 23, 2024

İşitme cihazlarının çocuklar için önemi, dil becerilerinin gelişimi, sosyal etkileşim ve genel yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İşitme yeteneği, çocukların çevreleriyle etkileşime girmeleri, dil öğrenmeleri ve sosyal beceriler kazanmaları için temel bir faktördür.

Özellikle erken yaşlarda işitme kaybı olan çocuklar, doğal dil gelişim sürecinde geride kalabilirler. İşitme cihazları, bu çocukların işitme yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve dil ve konuşma gelişimlerini destekler. Ayrıca sosyal izolasyon riskini azaltır, okul başarısını artırır ve çocuğun toplum içinde aktif ve bağımsız bir birey olmasını teşvik eder.

Sonuç olarak, işitme cihazları sadece işitme yeteneğini geri kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda çocukların sosyal, akademik ve duygusal gelişimlerinde kritik bir rol oynarlar. Bu nedenle, erken teşhis ve uygun işitme cihazlarının sağlanması, çocuğun yaşamı boyunca olumlu etkiler yaratır.

 

İşitme Kaybının Tipleri

İşitme kaybı, bireylerin sesleri ya duyamamasına ya da sesleri düşük bir seviyede algılamasına yol açan bir durumdur. Bu durum, yaş, genetik faktörler, çevresel etkenler ve sağlık sorunları gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. İşitme kaybı genellikle doğuştan gelen işitme kaybı ve sonradan kazanılan işitme kaybı olarak iki temel kategoride incelenir.

 1. Doğuştan Gelen İşitme Kaybı

Bu tür işitme kaybı, bireyin doğum anında veya doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Genellikle genetik faktörlere, anne karnında geçirilen enfeksiyonlara veya doğum sırasında yaşanan komplikasyonlara bağlı olabilir. Doğuştan gelen işitme kaybı bazen kalıcıdır ve erken teşhis edilmesi, çocuğun dil ve konuşma gelişimi için hayati öneme sahiptir.

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi, anne ve babadan gelen genetik özellikler, çocuğun işitme kaybıyla doğmasına neden olabilir.
 • Anne Karnındaki Enfeksiyonlar: Anne karnındayken, anneden bebeğe geçebilecek bazı enfeksiyonlar (örneğin; rubella veya sitomegalovirüs), fetal gelişimi etkileyebilir ve işitme kaybına neden olabilir.
 • Doğum Sırasındaki Komplikasyonlar: Doğum sırasında yaşanan oksijen eksikliği veya travmalar, bebekte işitme sorunlarına yol açabilir.
 1. Sonradan Oluşan İşitme Kaybı

Bu tür işitme kaybı, bireyin hayatının herhangi bir döneminde, çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Genellikle travma, enfeksiyon, yaşlanma veya uzun süreli gürültüye maruz kalma gibi faktörlere bağlıdır.

Travma: Kafa travmaları, kazalar veya bazı tıbbi müdahaleler sonrasında işitme kaybı yaşanabilir.

Enfeksiyonlar: Orta kulaktaki enfeksiyonlar, menenjit gibi bazı ciddi enfeksiyonlar işitme kaybına neden olabilir.

Uzun Süreli Gürültüye Maruz Kalma: Özellikle yüksek desibeldeki seslere uzun süre maruz kalmak, işitme kaybına yol açabilir.

Yaşlanma: Yaş ilerledikçe iç kulağın hücrelerinde doğal olarak yıpranmalar meydana gelebilir, bu da işitme kaybına yol açabilir.

 

Çocuklarda İşitme Kaybının Oluşum Nedenleri

Çocuklarda işitme kaybı, pek çok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Erken teşhis, dil ve konuşma becerileri ile sosyal etkileşim gibi alanlarda çocuğun yaşam kalitesi için hayati önem taşır. İşte çocuklarda işitme kaybının en yaygın nedenleri:

 1. Genetik Faktörler

Aile Geçmişi: Eğer çocuğun ailesinde işitme kaybı olan bireyler varsa, genetik olarak işitme sorunları riski artabilir.

Genetik Hastalıklar: Belirli genetik hastalıklar, işitme kaybına neden olabilir ve doğuştan gelen işitme kaybının başlıca sebeplerindendir.

 1. Doğum Sırasında Meydana Gelen Komplikasyonlar

Prematürite: Erken doğum yapmış bebeklerde iç kulak gelişimi tamamlanmamış olabilir, bu durum işitme problemlerine yol açabilir.

Oksijen Eksikliği: Doğum sırasında bebeğin yeterli oksijen alamaması, beyin ve iç kulak hasarına neden olabilir, bu da işitme kaybına yol açabilir.

Doğum Travmaları: Doğum sırasında yaşanan travmalar, kafa veya iç kulak hasarına neden olabilir.

 1. Orta Kulak Enfeksiyonları

Otitis Media: Orta kulak enfeksiyonu olan otitis media, tedavi edilmediğinde kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

Kronik Enfeksiyonlar: Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, işitme kaybına neden olabilir.

 1. Çevresel Etkenler

Yüksek Seslere Maruz Kalma: Çocukların sürekli yüksek seslere maruz kalması, iç kulağa zarar verebilir.

Toksin ve İlaç Maruziyeti: Bazı ilaçlar ve toksinler, fetüs ve yeni doğmuş bebekler için toksik olabilir ve işitme kaybına neden olabilir.

Kafa Travmaları: Düşmeler, kazalar veya kafa travmaları, iç kulağa zarar verebilir.

Sonuç olarak, çocuklarda işitme kaybının nedenleri oldukça çeşitlidir. Erken teşhis, doğru tedavi ve ebeveynlerin bilinçli olması, bu sorunun üstesinden gelmek için önemlidir. Ebeveynlerin, çocuklarının işitme sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmesi ve olası belirtileri gözlemlemesi önemlidir.

 

İşitme Kaybının Göstergeleri

İşitme kaybı bazen açıkça belirtilerle ortaya çıkarken, bazen de fark edilmesi güç olabilir. Özellikle çocuklarda, işitme kaybının erken teşhis edilmesi için bu göstergelerin bilincinde olmak önemlidir. İşte işitme kaybının yaygın göstergeleri:

 1. Sesleri Algılamama

Sesi Yükseltme İhtiyacı: Televizyon veya müzik sesini yüksek açma, konuşmaları tekrarlatma gibi davranışlar işitme kaybının göstergesi olabilir. Zayıf Sesleri Duymama: Kuş cıvıltısı gibi zayıf sesleri algılayamama veya fark edememe.

Gürültülü Ortamlarda İletişim Zorluğu: Kalabalık veya gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte güçlük çekme.

 1. Dil Gelişiminde Gecikme

Basit Komutlara Tepki Vermeme: Çocuk, basit komutlara ya da sorulara tepki vermiyorsa, işitme kaybı olabilir.

Kelimeleri Yanlış Telaffuz Etme: Çocuğun kelimeleri hatalı veya eksik telaffuz etmesi, işitme sorunlarının bir işareti olabilir.

Konuşma Becerilerinde Gecikme: Çocuğun konuşma becerilerinde belirgin bir gecikme varsa, işitme sorunlarından şüphelenmek önemlidir.

 1. Davranış Problemleri

Dikkat Dağınıklığı: İşitme sorunları, dikkat eksikliği veya konsantrasyon zorluklarına neden olabilir.

Frustrasyon ve Sinirlilik: İşitme sorunları yaşayan çocuklar, çevresinde olanları anlamakta zorluk çekebilir ve bu da sinirlilik veya frustrasyona yol açabilir.

Sosyal İzolasyon: İşitme zorlukları yaşayan çocuklar, sosyal etkileşimlerde bulunmakta zorlanabilir ve bu da sosyal izolasyona neden olabilir.

Çocuklarda İşitme Testleri ve Uygulamaları

Çocukların işitme yeteneklerinin değerlendirilmesi, doğru tanı ve tedavi süreçlerinin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Erken teşhis edilen işitme sorunları, çocuğun dil gelişimi, sosyal uyumu ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapabilir. İşte çocuklarda sıkça kullanılan işitme testleri ve uygulamaları:

 1. Otoakustik Emisyon (OAE) Testi

Tanım: OAE testi, iç kulağın tüy hücrelerinin normal işleyip işlemediğini kontrol etmek için kullanılır.

Uygulama: Küçük bir prob, kulak yoluna yerleştirilir ve iç kulağın oluşturduğu sesler ölçülür. Normal işiten bir kulağın cevap vermesi beklenir.Kapsam: Genellikle bebeklik döneminde işitme taraması için kullanılır, ancak her yaşta çocuklar için de uygundur.

 1. Beyin Sapı Potansiyeli (BERA) Testi

Tanım: BERA testi, işitme yolları ve beyindeki işitme merkezlerinin tepkilerini değerlendirmek için kullanılır.

Uygulama: Elektrotlarla çocuğun başına yerleştirilir ve beyin dalgaları kaydedilir. Ardından farklı seslere maruz kalınarak beyin tepkileri ölçülür. Kapsam: Özellikle otoakustik emisyon testinin sonuçları belirsiz olduğunda veya işitme kaybının sebebinin belirlenmesi gerektiğinde kullanılır.

 1. Odyometri Testleri

Tanım: Odyometri testleri, bir bireyin duyma eşiğini ve hangi ses seviyelerinin duyulabildiğini belirlemek için kullanılır. Uygulama: Kulaklıkla çocuğa farklı frekans ve şiddette sesler dinletilir. Hangi seslerin duyulup duyulmadığı kaydedilir.

Kapsam: Çocuklarda ve yetişkinlerde işitme kaybının türünü ve şiddetini belirlemek için yaygın bir yöntemdir.

Previous post
İşitme Cihazlarının Bakımı ve Değiştirilme Süresi

Copyright © 2023. Karadeniz Duyu İşitme